Geschiedenis

Begonnen als mesthandel in 1983 met gebruik van een DAF met 16 km bordje en het materieel gestald bij J. Dingemans in Rutten werd de basis gelegd van wat nu uitgegroeid is tot een transportbedrijf met 12 vrachtwagens.
In het begin reden we mest vanuit het noorden van Friesland naar de Noordoostpolder, het huidige Flevoland. Na de eerste aanschaf van de bewuste DAF kwam er al gauw een Bedford met tank bij, alsmede twee Terbergen zodat wij zelf de mest konden uitrijden.
Sinds mei 1986 is ons bedrijf gevestigd in een oude melkfabriek aan de Langelilleweg te Langelille. Er werd een gebruikte DAF aangeschaft met een polyester tank van 34 m3 inhoud. Hiermee werd het mest vanaf Brabant naar het "noorden" gereden.


In 1993 werd ons het "slibrijden" vanaf verschillende rioolwaterzuiveringen naar een filterpersinstallatie gegund. Dit heeft vijf jaar geduurd.
Thans bestaan onze aktiviteiten niet meer alleen uit mest en slib vervoeren doch uit een veel uitgebreider scala. Op dit moment vervoeren wij alles wat vloeibaar is en niet (meer) bestemd voor consumptie